طراحی سایت
چهارشنبه 21 آذر 1397.
امروز :
الأربعاء 4 ربيع ثاني 1440.
مصادف با
Dec 12 2018.
و

اساسنامه شهرک ساحلی امیردشت

به شماره شناسه ملی 10861638847

مصوب 9/4/1394

جايگزين اساسنامه مورخ 8/4/1384

 

Read More

مجمع عمومی مالکان شهرک امیردشت نوبت دوم در تاریخ  21/04/1395 رأس ساعت 30 : 16 با حضور کلیه مالکین در محل مجتمع آموزشی رعد ( به آدرس شهرک غرب فاز2 خیابان هرمزان خیابان پیروزان جنوبی  کوچه پنجم شماره 74 ورودی شرقی ) تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران ، اعضای هیأت رئیسه از میان مالکین حاضر داوطلب و سپس با اخذ رأی و کسب اکثریت به شرح زیر انتخاب گردیدند :

Read More